DREPTURILE PACIENTILOR

Conform Legii nr.46/2003,pacientii au urmatoarele drepturi:

 • Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care socieatea dispune,in conformitate cu resursele umane,financiare si materiale.
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana,fara nici o discriminare.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile precum si la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorului de servicii de sanatate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate,a interventiilor medicale propuse,a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri,a alternativelor existente la procedurile propuse,inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale,precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de medic i-ar cauza suferinta.Informatiile se aduc la cunostiinta pacientului intr-un limbaj respectuos,clar,cu minimalizarea terminologiei de specialitate.
 • Pacientul are drepul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
 • Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor,diagnostic si tratament,cu acordul pacientului.
 • Pacientul are dreptul de a cere si a obtine o alta opinie medicala.
 • Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca ,la externare,un rezumat scris al investigatiilor,diagnosticului,tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si,in scris,raspunderea pentru decizia sa;consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru  recoltarea , pastrarea , folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau,in vederea diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau,cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale
 • Toate informatiile privind starea pacientului,rezultatele investigatiilor,diagnosticul,prognosticul,tratamentul,datele personale sunt confidentiale.
 • Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei,al prietenilor,de suport spiritual,material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale.
 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre  un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
 • Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta,de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice,in program continuu.

OBLIGATIILE ASIGURATILOR

Art.12. Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevazute la art.11:

a)sa se inscrie pe lista unui medic de familie acreditat;

b)sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;

c)sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul cadru;

d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau asupra modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;

e)sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

f)sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

g)sa achite contributia datorata fondului de asigurari de sanatate si suma reprezentand diferenta dintre tarifele acceptate la plata sistemului de asigurari sociale de sanatate si cele practicate pe piata,denumita in continuare coplata,in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

h)sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Art.13. Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilite prin contractul-cadru.

Sari la conținut