Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza urmatoarelor acte:

  • actul de identitate;
  • biletul de internare semnat de medicul specialist din ambulatoriu sau medicul de familie (in perioada de valabilitate ceruta de dispozitiile CNAS conform Contractului Cadru);
  • cardul de sanatate/adeverinta inlocuitoare de la CJAS;
  • dovada calitatii de asigurat prin adeverinta de la locul de munca cu mentiunea ca s-a platit contributia la C.A.S., adeverinta eliberata de CJAS de domiciliu sau cupon de pensie. Calitatea de asigurat va fi verificata la Biroul de Internari/Externari prin accesarea site-ului www. cnas.ro;
  • daca pacientul NU se regaseste in baza de date, sau NU poate prezenta dovada calitatii de asigurat va semna ANGAJAMENTUL DE PLATA – document prin care pacientul se angajeaza sa prezinte in timp util dovada calitatii de asigurat sau sa achite cheltuielile de spitalizare;
  • in cazul în care un pacient asigurat sau neasigurat solicită o intervenție medicală care nu se află pe lista serviciilor medicale spitaliceşti decontate sistemul de asigurări sociale de sănătate, pacientul va semna ANGAJAMENTUL DE PLATA  a serviciilor solicitate contra cost.
Sari la conținut